26 เมษายน 2562 แหล่งน้ำต้นทุนประปาเมืองนครศรีฯ เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/76586

น้ำต้นทุนอุปโภคบริโภคเขตเมืองนครศรีธรรมราชเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระบบประปากำลังส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำ

ที่นครศรีธรรมราช ปัญหาภัยแล้งกำลังเริ่มส่งผลกระทบแล้ว นี่คือบริเวณต้นน้ำท่าดี ในบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช กำลังเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้สำนักงานชลประทานนครศรีธรรมราช ได้เข้าทำฝายดินชั่วคราวหลายจุดเป็นระยะตลอดลำน้ำสายนี้เพื่อชะลอการไหลของน้ำ หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงสำหรับแหล่งน้ำต้นทุนการผลิตประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขณะที่บริเวณฝายท่าดี รอยต่อระหว่างตำบลกำแพงเซา และตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นอีกจุดในการจัดการน้ำของชลประทาน บนสายน้ำคลองท่าดี ซึ่งจุดนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชปรากฏระดับน้ำได้ลดต่ำกว่าสันฝายกว่า 30 ซม.แล้ว เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงเปิดประตูระบายทราย เพื่อปล่อยน้ำให้ไหลไปยังคลองไชยมนตรี มะม่วงสองต้น คลองป่าเหล้า ซึ่งเป็นจุดสูบน้ำเข้าสู่การผลิตประปาโซนทิศใต้ของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และจากภาวะน้ำต้นทุนที่ลดระดับลงอย่างมากส่งผลให้การผลิตประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เริ่มมีผลกระทบบริเวณชุมชนรอบนอกบริเวณฝั่งทิศเหนือ และฝั่งทิศตะวันออกของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เริ่มขาดแคลนน้ำติดต่อกันมากว่า 3 วันแล้ว